FTSZV Kft.
2019. October 22., Tuesday

Regisztráció

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: FTSZV Kft.) szervezésében megvalósuló „Regisztráljon és nyerjen fürdőbelépőt!” elnevezésű Promóciós Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

 1. A Játék szervezője: FTSZV Kft.
 2. A Játék időtartama: 2013. március 1. napjától 2013. május 31. napjáig
 3. Résztvevők köre:

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Játék időtartama alatt az FTSZV Kft. honlapján a szolgáltatások online megrendelését lehetővé tevő regisztrációt újonnan elvégzi, és regisztráció során elfogadja a Játékban való részvételt.

  A regisztrációt minden felhasználó csak egyszer végezheti el.

  A Játékban nem vehetnek részt:
  • az FTSZV Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 4. Nyeremény:

  A Játék időtartama alatt újonnan regisztráló megrendelők között kisorsolásra kerül 100 darab Hydrus utalvány. Egy nyertes 2 db utalványt kap. Az utalvány a Sorsolás időpontját követő egy éven belül felhasználható a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett alábbi fürdők egyikében:
  • Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda;
  • Rudas Gyógyfürdő;
  • Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda;
  • Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda.

A Hydrus utalvány magában foglal személyenként 1 db napi belépőt kabinos öltözővel, illetve 1 db 20 perces aroma relax masszást. A masszázs igénybevételéhez előzetes telefonos időpontfoglalás szükséges. A fürdő és a masszázs ugyanazon a napon, ugyanazon fürdőben váltható be.

A Nyeremény más személyre át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

Az FTSZV Kft. vállalja a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó, valamint egyéb közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) azonban a Résztvevőt terhelik.

 1. Sorsolás időpontja: 2013. június 7. 10.00.

  A Sorsolás helyszíne: az FTSZV Kft. székhelye (1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.)

  A Sorsolás kézi sorsolás útján, nyilvánosan történik, az FTSZV Kft. 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.
 2. A Nyertesek értesítése:

  A Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük.
 3. A Nyeremény átvétele:

  A Nyeremény átvehető az FTSZV Kft. személyes ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Váci út 23-27.) ügyfélfogadási időben, legkésőbb 2013. szeptember 30. napjáig. Ezen időpont után a Nyeremény nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az FTSZV Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

  A Nyertes személyazonosságát személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával köteles igazolni. A Nyeremény átvételét a Nyertes aláírásával igazolja az FTSZV Kft. felé.
 4. Adatkezelés:

  A Játékban részt vevő személyek a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím) az FTSZV Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az FTSZV Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyeremény kisorsolása, a Nyertesek értesítése és a Játékkal kapcsolatos reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a Sorsolás időpontját követő 6 hónapig.

  A Nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet az FTSZV Kft. székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek [47. § (3)].

  Az FTSZV Kft. a személyes adatokat mindenkori hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, bizalmasan kezeli, a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére.
 5. Felelősség kizárása:

  A regisztráció hiányosságáért (elírás, valótlan adat megadása, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Résztvevőt terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért az FTSZV Kft. nem vállal felelősséget.

  A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az FTSZV Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

  Az FTSZV Kft. a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
  Az FTSZV Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Az FTSZV Kft. nem felelős azokért, a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a Nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

Az FTSZV Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, az FTSZV Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.

A Résztvevő a Játékra való regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatot és annak adatkezelési feltételeit. A Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat  |   All rights reserved.